Informari

Nr 87/29.04.2015

Proiect de divizare BULROM OCTANO
Act Aditional 1 Bulrom Octano
Act Aditional 2 Bulrom Octano

 

                                                                                                    

Informare publica Depozit Vicsani

ANUNT MEDIU ETAPA INCADRARE

ANUNT MEDIU  BULROMGAS SERCAIA

ANUNT MEDIU II BULROMGAS SERCAIA

ANUNT INCADRARE AGORA MARKETING

INFORMARE PUBLICA BULROMGAS OCTOMBRIE 2016

EMITERE ACORD MEDIU DESFIINTARE CONSTRUCTII DRGANU

ANUNT APM SERCAIA

SINTEZA RI  FEB 2017

SINTEZA RI OCT 2017

 

 

          INFORMATII PUSE LA DISPOZITIA PUBLICULUI               

PRIVIND MASURILE DE SECURITATE IN EXPLOATARE SI COMPORTAMENT

IN SITUATIA PRODUCERII UNUI ACCIDENT MAJOR PE AMPLASAMENT

 

 

 

1.   Titularul activitatii: S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L.

           

            Depozit GPL Ploiesti

Adresa: Municipiul Ploiesti, str Mihai Bravu nr 246, Jud Prahova

Tel: 0749016635 / 0374203490

Fax: 0344130980

            E-mail: secretariat_ploiesti@bulromgas.ro

 

 

2.   Persoanele care furnizeaza informatiile comunicate publicului:

 

         Sef Depozit

                     Moraru Romulus

                      Nr Tel: 0758022710     

 

  Responsabil Situatii de urgenta si Protectia Mediului:

              Vlad Apetroaia 

                Nr tel: 0755748770

                           E-mail: vlad.apetroaia@bulromgas.ro

 

 

3.   Prin specificul activitatii, prin nataura si cantitatile de substante periculoase  inflamabile utilizate, cu risc de accidente, avarii, explozie si incendiu – gaze lichefiate- societatea se incadreaza in categoria “ SEVESO II”.

     Ca urmare, in vederea respectarii prevederilor HG 804/2007 “privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase” au fost elaborate si transmise autoritatilor competente, documentele impuse prin cerintele legale:

 • Notificare;
 • Raport de securitate;
 • Plan de urgenta interna.

 

 

4. S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L. este amplasat in partea de est a Municipiului Ploiesti.

       Obiectul principal de activitate al societatii este descarcarea, stocarea, amestecarea GPL ( C3/C4 )si livrare de GPL, Butan, Propan si Propilena

       Pe amplasament sunt sunt in functiune instalatii de stocare, incarcare/descarcare, cantarire (auto si CF), laborator de analize.

 

 

 

5. Substante periculoase prezente in obiectiv care ar putea duce la producerea unui accident major.

   

Substante utilizate

Caracteristici

    Indicatii de comportare

Propan

Extrem de inflamabil,asfixiant

           Fumatul interzis

Butan

Extrem de inflamabil, iritant

           Fumatul interzis

GPL Auto

Extrem de inflamabil, iritant

           Fumatul interzis

Propilena

Extrem de inflamabil,asfixiant

           Fumatul interzis

            

 

 

6. Sursele de pericol din cadrul depozitului sunt reprezentate de parcul cu rezervoare, instalatia de incarcare/descarcare si rampele auto si CF.

    Probabilitatea de producere unui accident teoretic posibil o reprezinta: incendiile, exploziile, emisiile de substante periculoase, avariile.

   

Cauzele aparitiei incendiilor:

        - scapari de produse sau neetanseitati la flanse;

        - ruptura rezervorului;

 

Exploziile se pot datora:

        - substantelor, produselor cu caracter exploziv;

        - incalzirii rezervorului; 

 

Avarii:

        - ruperea unui racord;

        - ruperea conductei de alimentare cu gaze la cisterne.

 

Pagube generate de suprapresiunea exploziei

 

Suprapresiunea / Avarie          

(bar)

0,05                       Zgomot puternic, geamuri sparte; 

0,15                       Distrugeri usoare la cladiri;

0,3                         Distrugeri medii la cladiri din beton, constructii metalice.

                              Vatamarea omului: traumatisme usoare, contuzii, tiuitul urechilor

1,5                         Distrugeri usoare la retelele de cale ferata, distrugeri medii la garniturile

                              cale ferata

                              Vatamarea omului: traumatisme grave si foarte grave

3,0                         Distrugeri usoare la liniile aeriene de inalta tensiune

5,0                         Distrugeri totale la liniile si garniturile de cale ferata

                              Vatamarea omului: moarte sigura                         

 

 

 

 

Efectul radiatiei termice

 

Energia Termica Tipuri de daune cauzate

( KW/mp) 

2                            Provoaca dureri la o expunere de 1 minut.

5                            Arsuri de gradul II la o expunere de 1 minut.

12,5                       Energia minima pentru aprinderea padurii la expunere cu flacara. 1%

                              decese la o expunere de 1 minut, arsuri de gradul I pentru expunere de

                              10 secunde.

25,0                       100% decese la o expunere de 1 minut, raniri serioase pentru

                              expunere de 10 secunde.

37,5                       Distrugerea echipamentului de process. 100% decese la o expunere de

                              1 minut, 1% decese pentru expunerea de 10 secunde.

   

    Emisiile de substante periculoase depind de conditii meteorologice, de proprietatile fizico-chimice ale substantelor si pot produce daune ireversibile vietii omenesti, faunei, vegetatiei.

      

 7. Situatiile enumerate anterior pot afecta si zonele invecinate. In situatia producerii unui accident major, este pusa in aplicare schema de instiintare a personalului propriu, a autoritatilor cu responsabilitati in domeniu si a fortelor care pot acorda sprijin.

     Semnalul de alarma se declanseaza la ordinul Sefului de Depozit prin sirena.

     In caz de producere a unui accident major se anunta ISU Prahova – Tel 112.

                     

  ALARMA LA DEZASTRE – durata semnal: 2 minute - 5 sunete a cate 16 secunde cu  

                                                     pauze intre ele de 10 secunde

 

  INCETAREA ALARMEI – durata semnal: 2 minute sunet continuu 

 

     In situatia afectarii unei zone locuite, semnalul de alarma este declansat la ordinul prefectului judetului din centrala de alarmare a municipiului.

 

     Avertizarea populatiei se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice,  prin mijloacele de avertizare specifice, acustice si vizuale: sirene, sisteme de telecomunicatii, posturi si retele de radio si de televiziune in baza instiintarii primite de la structurile abilitate.

      In aceasta situatie se actioneaza conform prevederilor Planului de Urgenta Extern.

 

 

 8. Informatiile corespunzatoare asupra actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda populatia vizata si asupra comportamentului pe care trebuie sa il adopte in cazul producerii unui accident major, sunt cuprinse in Planul de alarmare al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova. ISU Prahova anunta populatia despre eveniment si transmite reguli de comportare prin gigafoane, organizeaza si conduce evacuarea populatiei.

In caz de accident major, actiunile care trebuie sa le intreprinda populatia afectata sunt:

             -     sa paraseasca zona afectata si sa se deplaseze spre locurile care ofera

protectie, cea mai apropiata cladire, sa opreasca ventilatia, etansati toate golurile de introducere a aerului (usi, ferestre);

 • sa informeze autoritatile, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin

apelarea numarului 112, despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii neconventionale despre care iau cunostinta;

 

 • sa evite blocarea cailor/drumurilor de acces/interventie spre zona afectata,

a fortelor specializate în domeniul situatiilor de urgenta, în vederea limitarii si înlaturarii efectelor produse de explozie/incendiu la depozitul GPL.

 

 • sa asculte posturile radio pentru a afla instructiunile de urmat;

 

 • sa permita, daca este cazul, accesul fortelor si mijloacelor de interventie in

incinte si pe terenuri proprietate privata;

 

 • sa-si asigure mijloace individuale de protectie, trusa sanitara;

 

 • nu fumati; fara folositi surse de foc; risc de explozie;

 

 

 • spalati-va in caz de iritatii ale pielii, si pe cat posibil, schimbati-va de

haine, daca ati fost atins de un nor toxic;

 

 • sa accepte masurile dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate;

 

 • acolo unde exista adapost de protectie civila se va cauta imediat

patrunderea in interiorul acestuia si inchiderea ermetica a usilor

 

 • parasirea cladirilor, adaposturilor se va face numai la instiintarea organelor

specializate prin semnalul de “Incetare a alarmei” sau prin alte mijloace de comunicare specifice.

     

9. Prin Raportul de Securitate si Planul de Urgenta Intern , S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L. are obligatia de a lua masurile specifice actionarii in caz de accident major si a limita consecintele acestuia.

     S-a  incheiat un contract pentru prevenirea si stingerea incendiilor cu S.C. FIREPROOF TEAM S.R.L.

 

     In caz de Situatii de Urgenta, SC BULROM GAS IMPEX SRL va anunta si va mentine legatura cu ISU la Nr de tel 112 si cu S.P.S.U. apartinand SC FIREPROOF TEAM SRL la Nr de tel: 0244/504100 sau 0244/504200, apoi se transmite prin fax notificarea conform Ordinului 1084/2003 in maxim 2 ore de la producerea acestuia catre autoritatile competente: ISU Prahova, APM Prahova si GNM CJ Prahova.

 

    Notificarea accidentului major va fi inaintata in acelasi termen si Institutiei Prefectului Judetului Prahova si dupa caz Inspectoratului Teritorial de Munca si Directiei de Sanatate.

   

 

 

    Sistemul de Management al Calitatii – implementat la nivelul societatii include un sistem al procedurilor si instructiunilor pentru operarea instalatiilor in conditii de siguranta, menteneanta planificata a echipamentelor, instruirea organizata a personalului si instruirea speciala situatii de urgenta, planificarea instruirii si simulari pentru cazurile de urgente, un sistem al masuratorilor si inregistrarilor.

   

     Pentru protectia mediului, securitatea si sanatatea angajatilor si a populatiei care locuieste in zona invecinata, S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L., Depozit GPL Ploiesti este echipat cu:

 • Detectori de gaz;
 • 3 linii de stropire ( la Rampa CF – doua linii de stropire, Rampa Auto);
 • Sistem de alarmare acustic;
 • 3 hidranti exteriori;
 • Stingatoare portabile tip P6 si stingatoare carosabile tip P50;
 • Bazin apa antiincendiu – 300mc;

 

      La nivelul S.C. BULROM GAS IMPEX S.R.L. este infiinta si functioneaza Celula pentru Situatii de Urgenta, pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, asigurarea si coordonarea resurselor umane, materiale, financiare si de alta natura necesare restabilirii starii de normalitate si are urmatoarele atributii:

 • informeaza Comitetul Judetean, prin Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al

             Jud Prahova ( centrul operational), privind aparitia situatiilor de urgenta;

 • declara starea de alerta la nivelul societatii;
 • evalueaza situatiile de urgenta produse, impactul acestora in unitatile

administrative-teritoriale, stabileste masurile si actiunile specifice pentru gestionarea acestora si urmareste indeplinirea lor.

 • Dispune alarmarea salariatilor din zonele ce pot fi afectate;
 • Informeaza Comitetul Local / Judetean pentru Situatii de Urgenta asupra

activitatii desfasurate;

 • Asigura evacuarea salariatilor si bunurilor din zonele afectate.

 

10. Seful de Depozit este persoana desemnata pentru stabilirea legaturilor cu autoritatile responsabile cu Planul de Urgenta Externa in caz de accident major produs pe amplasament.

     Planul de Urgenta Externa asigura cadrul organizat pentru interventie in caz de accident major in care vor actiona toate structurile cu responsabilitati.

     Prin aplicarea Planului de Urgenta Externa se urmareste si realizeaza:

 • reducerea impactului asupra sanatatii populatiei, asupra calitatii factorilor de

mediu si pastrarea integritatii bunurilor materiale;

 • masurile si actiunile de protectie si interventie in caz de accident major;
 • informarea, alarmarea si evacuarea oportuna a populatiei;
 • stabilirea procedurilor de actiune a fortelor de interventie din afara

amplasamentului.

     Pe timpul interventiei, tot personalul afectat are obligatia de a coopera si a respecta instructiunile / solicitarile / recomandarile serviciilor de urgenta.

     Instructiunile vor fi date prin sisteme de telecomunicatii, posturi si retele de radio si de televiziune, recomandarea este ca populatia afectata sa deschida aparatele radio sau TV.

 

     In cazul producerii unui accident major, SC BULROM GAS IMPEX SRL va informa imediat telefonic, cât si prin elaborarea scrisa in maxim 2 ore de la producerea acestuia a unui document conform Ordinului 1084/2003, denumit în continuare notificare, care va fi inaintat  autoritatilor competente: ISU Prahova, APM Prahova si GNM CJ Prahova.

    Notificarea accidentului major va fi inaintata in acelasi termen si Institutiei Prefectului Judetului Prahova si dupa caz Inspectoratului Teritorial de Munca si Directiei de Sanatate Publica.

     SC BULROM GAS IMPEX SRL va reveni periodic cu informari pentru actualizarea informatiilor furnizate initial, respectiv privind actualizarea concluziilor informatiilor anterior.

 

11.  Informarea Publicului este publicata si pe www. bulromgas.ro

       Conform art 14 din HG 804/2007 “privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase”, documentele (Raport de Securitate, Plan de Urgenta Interna, Informare Public) pot fi consultate pe baza de cerere la SC BULROM GAS IMPEX SRL – Punct de lucru Ploiesti, Adresa: Str Mihai Bravu, Nr 246.

       Petitiile se pot face in scris la aceeasi adresa sau electronic pe adresa de e-mail: octavian.paun@bulromgas.ro 

       Informatii suplimentare pot fi cerute la:

- Sef Depozit:    Moraru Romulus    - Nr tel: 0758022710     

- Manager de Secur itate: Paun Octavian - Nr tel: 0755748770

                                         octavian.paun@bulromgas.ro

- Adresa: Str Mihai Bravu, Nr 246, Ploiesti, Judetul Prahova

 

  

 

 

                       Intocmit,

                Manager de Securitate                                                                 Sef Depozit

               Octavian Paun                                             Moraru Romulus                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                    

Downloads:

Formular petitie

 

Ultima actualizare: 10:05 - 26.10.2017

Romanian